Jalancacing.com

Lirik Lagu Kristiani

BAPA KUDATANG PADAMU

Bapa kudatang pada-Munaikkan ucapan syukuratas kasih anugrah-Muyang indah setiap hariReff:Pagi hari, siang harisore dan malam haritak hentinya mengucap syukuratas kebaikan-Mu...

Lirik Lagu Kristiani

BAPA KU RINDU

Bapa 'ku rindu menyenangkan-Muajarku lebih dalam 'tuk mengenal-MuBapa 'ku pinta layakkan akubawaku untuk menyembah-Mudi balik tirai yang suciReff:Bertemu muka dengan mukatenggelam di da...

Lirik Lagu Kristiani

BAPA, BAPA KUNAIKKAN SYUKUR

Bapa, Bapa kunaikkan syukur pada-MuBapa, Bapa kusembah sujud kepada-MuReff:sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapaku s'lalu puji nama-Mubesar setia-Mu rahmat-Mu di dalam hidupkuBapa kumengasihi-Mu...

Lirik Lagu Kristiani

BAWA DAKU

Bawa daku dekat pada-MuBiar kubangun tangga doaKe tahta kemurahan-MuBertemu pribadi-Mu terima pengurapan-MuOh Tuhan bawaku ke tahta kudus-Mu...

Lirik Lagu Kristiani

BAWAKU DEKAT

Bawaku dekatjangan lepaskankuserahkan seluruhnyakepada-Mu sahabatkuKau yang kurindu, tiada s'perti-Mutak ada yang menggantikan-Mudekap hangat pelukan-Mubawa diriku mendekat pada-MuReff:Kau kurind...

Lirik Lagu Kristiani

BEGITU BESAR KASIH ALLAH

Begitu besar kasih Allah pada kitadiberkatilah anak cucu kita di mana-manaTuhan mengubah miskin dan menjadikan kayadia merendahkan dan meninggikan jugaReff:Berbahagialah bagi orang yang percayaanak cu...

Lirik Lagu Kristiani

BERANI TAMPIL BEDA

Masa mudaku 'tuk melayani-Mumasa depanku kus'rahkan pada-Mujangan biarkan hidupku berlalupakai ku s'bagai berkat-MuKu mau tampil beda bagi Yesustampil beda bagi Yesustampil beda bagi Ye...

Lirik Lagu Kristiani

BERHEMBUSLAH ROH KUDUS

Berhembuslah roh kudus di tempat ini berhembuslah roh kudus dengan kuasa-Mupulihkanlah G'reja-Mu di akhir jamanberhembuslah, berhembuslah skarangReff:Urapilah kami dengan minyak barupenuhilah k...